Pristup internetu uz potpunu kontrolu troškova.

  Surfaj Dnevna Velika Surfaj Dnevna Surfaj Tjedna Surfaj Tjedna Velika Surfaj Mjesečna
Promet* 10GB 500MB 2GB 4GB 2GB
Cijena 2KM 1KM 3KM 4KM 10KM
Trajanje 24h 24h 7 dana 7 dana 30 dana
Aktivacija *102*1#
*111#
*103*1#
*111#
*104*1#
*111#
*144*1#
*111#
*105*1#
*111#
Provjera stanja opcije *102*2#
*111#
*103*2#
*111#
*104*2#
*111#
*144*2#
*111#
*105*2#
*111#

 

Usporedno možeš imati aktivirane sve Surfaj opcije. U tom slučaju najprije se troše megabajti iz opcije Surfaj Dnevna, zatim iz Surfaj Dnevna Velika, zatim iz Surfaj Tjedna i na kraju iz Surfaj 1 GB. Ako tijekom trajanja već aktivne opcije aktiviraš novu opciju istog imena, tada se nepotrošeni megabajti iz stare opcije zbrajaju s megabajtima iz nove opcije, a rok valjanosti opcije se računa od trenutka aktivacije nove opcije. Istekom perioda trajanja opcije nepotrošeni bonus megabajti se brišu, i opciju možeš ponovno aktivirati.

*Iznosi prometa mobilnog Interneta u promotivnom razdoblju od 5.4.2019. do 2.6.2019. godine

U cijene je uključen PDV.
Obračunska jedinica je 10 kB.
Megabajti se odnose samo na podatkovni promet unutar ERONET mreže.
Opciju Surfaj mogu aktivirati korisnici !hej Zovimo, !hej SMSajmo i !hej Ludilo.