Uživaj u godišnjem, budi online, dijeli fotke!

Kako aktivirati !hej Tourist broj i pripadajuće opcije?

Nakon što ste umetnuli karticu u mobilni uređaj, dovoljno je da napravite odlazni poziv, pošaljete SMS poruku ili se spojite na Internet i automatski će vam se aktivirati !hej broj s Tourist tarifom. Uz tjednu Internet opciju uključeno je 30 minuta prema svih mrežama u BiH.

Kada se može aktivirati nova opcija?

Novu tjednu opciju sa internetom možete aktivirati u bilo kojem trenutku. Ako pri aktivaciji već imate aktiviranu istu opciju, tada će vam se nepotrošeni internet promet iz postojeće opcije pridodati u novo aktiviranu opciju. Novu tjednu opciju sa minutama možete aktivirati nakon potrošene opcije ili isteka postojeće.

Aktivacija opcije pozivom

Aktivacija opcije porukom

Cjenik !hej Tourist opcija

Dnevna 10GB 3KM
Tjedna 20GB 20KM
Razgovori BiH (7 dana) 3KM

Trajanje opcije

Dnevna 10GB
Tjedna 20GB
automatska reaktivacija (ako ima dovoljan iznos na računu)
deaktivacija Noweeklygb / Nodailygb  0637790
Razgovori BiH (7 dana) automatska deaktivacija nakon tjedan dana
postupak ponovne aktivacije je isti kako je opisano iznad

Kako koristiti mobilni internet?

Ako na svom uređaju imate uključene Mobilne podatke automatski ćete biti spojeni na Internet i !hej broj će se aktivirati. Ukoliko se Internet veza ne uspostavi, ugasite i zatim upalite mobilni uređaj. Ako ni tada nije moguće uspostaviti Internet vezu potrebno je u postavkama mobilnog uređaja konfigurirati pristupnu točku (APN): gprs.eronet.ba.

Android uređaj: Postavke – Mobilne mreže – Pristupne točke (APN)
iOS uređaj: Postavke – Mobilni podaci – Opcije pod.plana – Mobilna podatkovna mreža

Kako obnoviti račun, provjeriti stanje !hej računa ili Tjedne/Dnevne opcije?

Za obnovu računa kupite !hej bon na kiosku, bankomatu, benzinskoj postaji ili u poslovnicama HT ERONETA, te utipkajte *123*14-znamenkasti broj# i pritisnite tipku za pozivanje. !hej račun možete nadoplatiti kupnjom !hej bona online. Plaćanje bona online vrši se Visa, Maestro ili MasterCard karticama bez dodatne naknade. Za provjeru stanja preostalog iznosa na !hej računu utipkajte kod *101# i pritisnite tipku za pozivanje. Za provjeru potrošnje svojih Opcija pošaljite besplatnu poruku sadržaja Usage na broj 0637790 ili pozovite kod *111#