Uz opcije od 10 KM i 20 KM možeš aktivirati i opcije koje ti donose dodatne MB za puno više surfanja.

  Dodatni 500 MB Dodatni 1 GB
Promet 500 MB 1024 MB
Cijena 2 KM 3 KM
Trajanje 5 dana 7 dana
Aktivacija *106*1#
*111#
*108*1#
*111#
Provjera stanja opcije *106*2#
*111#
*108*2#
*111#

Opciju Dodatni 500 MB ili 1 GB možeš koristiti istovremeno sa Bonus MB koje dobiješ aktivacijom Opcija od 10 KM i 20 KM.
Za vrijeme trajanja Dodatnih opcija (500MB/1GB), trošiš prvo mobilni internet koji imaš na raspolaganju aktiviranjem Dodatnih opcija. Istekom perioda trajanja Dodatne opcije, preostali bonus megabajti se brišu, a novu opciju Dodatnih megabajta možeš ponovno aktivirati. Također, ako potrošiš sve megabajte iz Dodatne opcije, novu opciju Dodatnih megabajta možeš ponovno aktivirati.

U cijene je uključen PDV.
Obračunska jedinica je 10 kB.
Megabajti se odnose samo na podatkovni promet unutar ERONET mreže.