Pošaljite jednostavan web zahtjev

Odaberite najbolje i odgovarajuće rješenje za prijenos broja!

  1. Klikom na Eronet pretplatu ili !hej bonove kreirajte web zahtjev za prijenos broja i odaberite uslugu koju želite koristiti u našoj mreži.
  2. Web zahtjev za prijenos broja na Eronet pretplatu možete završiti na najbližem prodajnom mjestu ili posjetom prodajnog predstavnika na kućnu adresu.
  3. Web zahtjev za prijenos broja na !hej bonove možete završiti na najbližem prodajnom mjestu ili isti započeti potpisivanjem zahtjeva koji ćemo zajedno sa SIM karticom besplatno putem dostavne službe poslati na kućnu adresu.
  4. Za potvrdu zahtjeva ćete biti telefonski pozvani na broj telefona koji se prenosi u našu mrežu.
  5. Proces i postupak prijenosa broja traje minimalno tri radna dana od potpisivanja/povrata zahtjeva, isključujući vikende, neradne dane.
  6. Datum realizacije i status zahtjeva možete dobiti od prodajnog osoblja ili putem e-maila ukoliko se isključivo radi o web zahtjevu.
  7. Na dan prijenosa broja na postojeću SIM karticu ćete dobiti SMS obavijest o prijenosu broja i ostati bez mreže/signala na uređaju u periodu od 13:00 – 16:00 sati.
  8. Kada ostanete bez mreže/signala, prvim odlaznim pozivom ili slanjem tekstualne poruke, aktivirajte našu SIM karticu.

Korisnik sam pretplate kod matičnog operatera i želim Eronet pretplatu?

Prije podnošenja web zahtjeva za prijenos broja, na prodajnom mjestu matičnog operatera trebate podnijeti zahtjev za prelazak broja sa pretplate na bonove u kojem se nalaze potrebni podaci za prijenos broja (PUK i serijski broj SIM kartice) ili tražiti ''Potvrdu o izmirenim dugovanjima'' koju trebate dati predstavniku dostavne službe prilikom potpisa web zahtjeva.

Korisnik sam bonova kod matičnog operatera i želim Eronet pretplatu ili !hej bonove?

Potrebno je da imate ispravan PUK i serijski broj SIM kartice koji se nalaze u kupljenom start paketu za taj broj ili iste možete dobiti na prodajnom mjestu matičnog operatera.

Ukoliko već imate navedene podatke, ispunite web zahtjev za prijenos broja.

Novac ili kredit koji trenutno imate na računu kod matičnog operatera ne može biti prebačen u našu mrežu i savjetujemo da ga potrošite do prijenosa broja.

 

 

Na pretplatu NA !hej BONOVE