<< povratak

!hej TI broj

Odaberi dva broja iz HT ERONET mobilne ili fiksne mreže s kojim možete razgovarati besplatno 1000 minuta u 30 dana.


Postavljanje i aktivacija

Da bi mogao koristiti besplatne minute prema !hej Ti brojevima prvo ih morate postaviti ukucavanjem koda: *100*3*željeni broj#.

Pri unosu dva !hej Ti broja koristite isti kod: *100*3*željeni broj#, s tim da postavljeni brojevi moraju biti različiti da bi mogli biti uneseni. Broj koji se prvi unese ovim kodom biti će na poziciji 1, a broj koji se naknadno (drugi) unese biti će na poziciji 2.

Oba broja moraju se unijeti u sljedećem formatu: 0038763xxxxxx ili 0038736xxxxxx.

Nakon postavljanja !hej Ti brojeva prema kojima želite besplatno razgovarati, potrebno je aktivirati 1000 besplatnih minuta ukucavanjem koda *113*1#. Aktivacija 1000 besplatnih minuta prema !hej Ti brojevima naplatit će se 6 KM sa PDVom.

1000 minuta prema !hej Ti brojevima se može koristiti 30 dana od dana aktivacije, a po isteku 30-og dana od dana aktivacije 1000 minuta prema !hej Ti broju će se automatski aktivirati za naredni period od 30 dana (6 KM sa PDV-om), o čemu ćete biti obaviješten putem SMS-a. Ukoliko nemate dovoljno sredstava na računu 1000 besplatnih minuta neće biti aktivirane i dobit će SMS poruku o nemogućnosti aktivacije.

U svakom trenutku možete saznati koliko vam je preostalo besplatnih minuta i njihov rok trajanja pozivom koda *113*2#.

Ukoliko ne želite da vam se nakon isteka trajanja 1000 besplatnih minuta iste automatski obnove uz naplatu naknade od 6 KM sa PDVom ukucajte kod za deaktivaciju 1000 besplatnih minuta *113*3#. Nakon isteka trajanja možete opet aktivirati novih 1000 minuta ukucavanjem koda za aktivaciju: *113*1#.

Naknada za uspostavu poziva prema !hej Ti broju iznosi 0,06 KM sa PDV-om.
 

Promjena !hej Ti broja

Da bi provjerili koju su brojevi postavljeni na pozicijama 1 i 2 pozovite kod *100*2#. U povratnoj poruci biti će vam prikazani postavljeni brojevi sa svojim pozicijama.

Ako želiš izmijeniti !hej Ti broj koji je na poziciji 1 unesi: *100*4*1*novi broj#, a za izmjenu !hej Ti broja koji je na poziciji 2 unesi: *100*4*2*novi broj#. Brojevi uneseni u kodu moraju biti napisanu u međunarodnom formatu: 0038763xxxxxx.

Za svaku nadoplatu !hej računa bonom dobivate dvije besplatne promjene !hej Ti broja. Ukoliko ste već iskoristili pravo na besplatne promjene !hej Ti brojeva svaka iduća promjena će biti naplaćena 8 KM s PDV-om. Možete imati maksimalno dvije besplatne promjene (dobivene besplatne promjene se ne zbrajaju). Da bi provjerili broj besplatnih promjena pozovite kod *100*5#.


Upravljanje !hej Ti brojem putem !hej Izbornika

Za postavljanje !hej Ti brojeva nazovi 063 456 te za izbornik opcija biraj 5. Nakon toga, biraj 1 za aktivne opcije, te postavi svoje !hej Ti brojeve (!hej Ti broj se unosi u sljedećem formatu: 0038763xxxxxx).

Za aktivaciju 1000 besplatnih minuta morate ponovno nazvati broj 063 456 ili se jednostavno vratiti u glavni izbornik, izabrati izbornik opcija, a nakon toga izabrati neaktivne opcije te slijediti daljnje govorne upute za aktiviranje 1000 besplatnih minuta prema !hej Ti brojevima.

Postupak za promjenu !hej Ti brojeva je isti kao i kod postavljanja !hej Ti brojeva.

Za provjeru preostalih minuta nazovite 063 456 te za izbornik opcija birajte 5. Nakon toga, izaberite aktivne opcije te slijedite daljnje govorne upute za provjeru potrošnje 1000 besplatnih minuta prema !hej Ti brojevima.

I na upravljanje !hej Ti uslugom putem !hej izbornika primjenjuju se uvjeti i cijene opisane u gornjem opisu administracije sa kodovima.