Podrška / Pretplata / SIM kartica i uređaj
povratak

Što je lozinka zabrane?

Unos lozinke zabrane traži se za neke opcije i funkcionalnosti usluge

Unos lozinke zabrane traži se za neke opcije (npr. zabrana poziva i sl.). Početna lozinka zabrane je 0000.

Ako je lozinka blokirana zbog pogrešnih unosa ili ste je izmijenili i zaboravili, pozovite korisničku podršku i lozinka će biti resetirana na početnu.