Podrška / Pretplata / SMS
povratak

Koji je broj SMS centra?

SMS centar je potreban za uredno slanje SMS poruka.

Broj SMS centra je +387633051.