Podrška / Pretplata / SIM kartica i uređaj
povratak

Kako dobiti micro ili nano SIM karticu?

Micro i nano SIM kartice koriste nove generacije telekomunikacijskih uređaja. Kartice su identične ostalim SIM karticama osim dizajnom i oblikom (manje su od "obične" SIM kartice) i mogu se zatražiti na bilo kojem HT ERONET prodajnom mjestu uz plaćanje naknade prema važećem cjeniku.